Bảng giá dịch vụ nha khoa

Cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng chất lượng và kết quả điều trị hoàn hảo với chi phí hợp lý nhất.

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ (VNĐ)
1 Cạo vôi răng 200.000 - 300.000/ 2 hàm
2 Điều trị viêm nha chu 200.000 - 400.000/ 1 răng
3 Trám Composite 200.000 - 400.000/ 1 răng
4 Trám đắp phủ mặt ngoài răng thẩm mỹ 300.000 - 500.000/ 1 răng
5 Trám răng trẻ em 150.000/ 1 răng
6 Chữa tủy răng trẻ em 200.000 - 300.000/ 1 răng
7 Chữa tủy 600.000 - 1.000.000/ 1 răng
8 Chữa tủy lại 800.000 - 1.500.000/ 1 răng
9 Nhổ răng 200.000 - 500.000/ 1 răng
10 Nhổ răng khôn tiểu phẫu 1.000.000 - 1.500.000/ 1 răng
11 Răng sứ Mỹ 1.000.000 - 1.500.000/ 1 răng
12 Răng sứ Titan 2.000.000 - 2.500.000/ 1 răng
13 Răng sứ Ziconia 4.000.000/ 1 răng
14 Răng sứ Ziconia Love 4.500.000/ 1 răng
15 Răng toàn sứ Cercon 5.000.000/ 1 răng
16 Răng toàn sứ Cercon Love 5.500.000/ 1 răng
17 Răng toàn sứ Cercon heat 6.000.000/ 1 răng
18 Rắng sứ quý kim 12.000.000/ 1 răng
19 Cùi giả thường 400.000/ 1 răng
20 Cùi giả Titan 800.000/ 1 răng
21 Cùi giả Titan phủ sứ 1.000.000/ 1 răng
22 Cùi giả Cercon 4.000.000/ 1 răng
23 Tháo lắp nhựa, Composite 300.000 - 400.000/ 1 răng
24 Tháo lắp sứ 500.000/ 1 răng
25 Hàm khung thường 2.000.000
26 Hàm khung Titan 3.000.000
27 Tẩy trắng răng tại nhà thuốc (Oparesconse) 1.200.000
28 Tẩy trắng răng tại phòng 2.000.000/ 2 hàm
29 Chỉnh nha 25.000.000 - 40.000.000
Tags: